Display
Image module

Display

Når man annonserer i displaynettverket treffer man brukeren i en annen modus enn ved annonsering på Google søk. Her tenker ikke brukerne på produktene og tjenestene dine i forkant, men ved hjelp av bannerne kan du påvirke brukerne til å bli interesserte. Hovedformålet med denne typen annonsering er nettopp å skape interesse og oppmerksomhet rundt et produkt eller tjeneste.

Når du viser annonser i Displaynettverket, kan du nå frem til mange forskjellige potensielle kunder med ulike interesser, velge hvilke nettsteder eller sider annonsene skal vises på, og engasjere brukere med attraktive annonseformater. I Displaynettverket kan både tekstannonser og bannerannonser brukes.

KONTAKTSKJEMA


    Kommentarer
    Huseier