Nettsider
Image module

Nettsider

Plan Media bistår deg med gode og tilpassede nettsider, enten du ønsker en mal som er tilpasset din bedrift eller du ønsker en skreddersydd nettside. Vi starter med et oppstartsmøte der vi går gjennom dine behov. Her kartlegger vi hvilke mål du har med nettsiden og eventuelle design ønsker, på denne måten er du delaktig i utformingen av din nye nettside.

Neste steg er at vi lager en kravspesifikasjon som vi går gjennom i fellesskap. Meningen med en slik kravspesifikasjon er at alle parter skal være klar over hva som skal leveres og når det skal leveres. Gjennom denne prosessen, hvor vi samarbeider underveis, kan du være trygg på at du har tatt riktig valg når det kommer til leveranse av ny nettside til din bedrift.

Alle nettsidene vi leverer er av høyeste tekniske kvalitet – vi er opptatt av å inkludere alle tekniske krav som Google har, som på sikt kan utgjøre store forskjeller for kundene våre

KONTAKTSKJEMA


    Kommentarer
    Huseier