Markedsstrategier
Image module

Markedsstrategier

Hva er en markedsstrategi?

En markedsstrategi er en nøyaktig plan for hvordan du skal nå dine markedsmål.

Når du skal lage en markedsstrategi, må du:

  • finne ut hvilket marked og hvilke målgrupper du skal satse på
  • vurdere hvordan du skal ta i bruk virkemidlene (de fem p-ene)
  • bruke aktivt det du er best på til å få kunden til å handle hos deg
  • planlegge markedsføringtiltak rettet mot aktuell målgruppe

Viktige begreper

  • Markedsstrategi: en plan for å oppnå markedsmålene
  • Målgruppe: den delen av markedet vi ønsker å henvende oss til
  • Virkemiddel: markedsførings- verktøy, konkurransemidler, de fem p-ene
  • Markedføringstiltak: konkrete markedsføringsaktiviteter

Veien til suksess

Å lage en markedsstrategi er en omfattende, men svært viktig jobb for at du og bedriften din skal lykkes. Husk at det er bedre med en «liten» markedsstrategi som du kan utvide etter hvert, enn ingen strategi i det hele tatt.

KONTAKTSKJEMA


    Kommentarer
    Huseier